تمام امارها گویای این مطلبه که ۷ ترانه پر شنونده ترین برنامه رادیوست

این موضوعیه که هفته پیش تیتر نشریه چلچراغ هم بود

حالا چرا از سوی برخی مدیران برنامه دیگری به عنوان پرشنونده ترین معرفی میشه

خدا عالمه 

/ 0 نظر / 21 بازدید