اینجا رویای صداست

 

ويرانه نه انست که جمشيد بنا کرد

ويرانه نه انست که فرهاد فرو ريخت

ويرانه دل ماست که با هر نگه يار

صد بار بنا شد  ، صد بار فرو ريخت

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/۸ساعت٥:۱٠ ‎ق.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
 

باران باش ،

  که باریدنش

        علف هرز و گل سرخ

                      از برایش یکیست

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/۸ساعت٤:٠۳ ‎ق.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
يک سبد ترانه

من همان غریب عاشقم

              سینه چاک و

                             ساکت و

                                         صبور

بی تکلف و رها

 در خراب دشت های دور

                 در پی تو می دوم

           یک سبد ترانه چیده ام برای تو

                                  یک سبد ستاره

                       کوزه ای پر آب

                دسته ای گل از نگاه آفتاب

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/۸ساعت۱:۱٥ ‎ق.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
عشق

و عشق مرکب حرکت است ،

                  نه مقصد آن ...

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/٦ساعت۱۱:۳٥ ‎ب.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
تنهايی

تنهايی‌ ،

        حسی نيست که با در آغوش گرفتن کسی

                                                         از بين برود

        تا زمانی که تنهايی خدا در کنار توست

                  پس در آغوش انسانها تنها باش . . .

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/٦ساعت۱۱:٢۸ ‎ب.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
اگر روزی . . .

اگر روزی دلم گرفت

یادم باشد که خدا با من است

یادم باشد که فرشتگان برایم دعا می کنند

یادم باشد که ستاره ها شب را برایم روشن 

                                       روشن خواهند کرد

یادم باشد که قاصدکی در راه است

                که بهار نزدیک است

              که فردا منتظرم می ماند

یادم باشد که من راه رفتن و دویدن می دانم

                 و جاده قدمهای مرا خواهد شمرد

اگر روزی دلم گرفت یادم باشد

              که خدای من همین نزدیکی هاست

+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/٦ساعت٤:٤۳ ‎ب.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()
 
این وبلاگ متعلق به سعيد می باشد
+نوشته شده در ۱۳۸٦/۱/٦ساعت۳:٥٩ ‎ق.ظتوسط سعید پورمحمودی | نظرات ()